Ungdomsudvalget

Består af de faglige frivillige, der repræsenterer 3F Ungdom udadtil. Næsten alle er valgt på det årlige landsmøde.

3F Ungdom's ungdomsudvalg arbejder for at sikre gode arbejds- og studieforhold for unge ufaglærte, lærlinge og unge i job. Vi er valgt i grupperne, regionerne og et formandskab (læs mere på siden her).

Se vores referater her:

2013: januarmartsmajaugust.

2014: januar, marts, maj, august, oktober

2015: februar, maj, september, oktober

2016: februar, maj, september, oktober

2017: januar, marts, maj, august, oktober

Er du en faglig ildsjæl, der elsker at lave fagligt arbejde? Så tag kontakt til repræsentanten i din gruppe eller i din region - vi hører meget gerne fra dig.

Formandskabet, formand og to næstformænd, som er den øverste ledelse i 3F Ungdom.

Grupperne, det kommer an på dit arbejde, hvilken gruppe du tilhører (fx chauffører hører til i Transportgruppen). Det er i grupperne, at overenskomsterne forhandles. 

Regionerne, ungdomsrepræsentanter i alle regioner, der bl.a. koordinerer lokalt ungdomsarbejde og Jobpatrulje.