Bliv medlem af fagforeningen 3F

Det koster 65 kroner om måneden at være medlem af 3F, hvis du er under 30 år og i gang med en erhvervsuddannelse på almindelige vilkår.

Du kan også få gratis a-kasse.

Voksenlærling

Voksenlærlinge betaler som udgangspunkt almindeligt kontingent, men nogle afdelinger tilbyder et lavere kontingent for voksenlærlinge. Det kan du høre mere om i din afdeling. Overvejer du at blive voksenlærling, så læs mere om uddannelsen her.

Kontingentet er i gennemsnit 406 kr.

Meld dig ind

Har du et fritidsjob

Har du fritidsjob, kan du blive medlem fra du er 13 år. Læs mere om fritidsjob

Det koster i gennemsnit 37,50 kroner. hvis du er under 18 år. Det koster i gennemsnit 48,50 kroner hvis du er mellem 18 og 25 år.

Meld dig ind

Få gratis a-kasse og undgå kontanthjælp

Som elev og lærling kan du få gratis a-kasse.

Har du været medlem af a-kassen i mindst et år, kan du få dagpenge som udlært fra første dag, du er ledig.

Venter du med at melde dig ind i a-kassen, til din uddannelse er afsluttet, kan du først få dagpenge efter en måned.

3F’s a-kasse kan hjælpe med at forklare reglerne. 

Dagpenge og kontanthjælp er ikke det samme.

Dagpenge har du ret til, hvis du betaler til en a-kasse. Kontanthjælp kan du få fra kommunen, hvis du ikke har andre muligheder og din formue er mindre end 10.000 kroner.

Læs mere om forskellen på dagpenge og kontanthjælp.