Unge på produktionsskoler kommer i uddannelse eller job

Ny undersøgelse: Massevis af unge, der ikke umiddelbart er egnet til at påbegynde uddannelse, tager på produktionsskole. Her bliver to tredjedele af skolernes elever hjulpet videre i uddannelse eller beskæftigelse, når de forlader skolen.

I 2015 startede 7.677 produktionsskoleelever i videre uddannelse eller arbejde.I 2015 startede 7.677 produktionsskoleelever i videre uddannelse eller arbejde.

Sidste år afsluttede 11.496 elever et forløb på en af landets produktionsskoler. Af dem blev to tredjedele - eller 7.677 elever - sendt videre med et skub i den rigtige retning. De fortsatte i uddannelsessystemet eller kom i arbejde. Det viser nye tal fra Produktionsskoleforeningen.

- Uanset om den unge forbliver i den uddannelse eller beskæftigelse, de er udmeldt til, viser det, at den unge har fået en tro på at kunne træffe et valg til at komme videre, siger ph.d-stipendiat Anne Görlich, der beskæftiger sig med sårbare unge i uddannelsessystemet.

Udslusningsrapporten er udarbejdet af Produktionsskoleforeningen på baggrund af svar fra 76 ud af 83 produktionsskoler i Danmark.

De unge har mulighederne

Eleverne på landets produktionsskoler er typisk unge, der er kørt trætte i den boglige skole. Det er unge, der har prøvet kræfter med uddannelsessystemet og oplevet nederlag. Det er unge, der trænger til et skub i den rigtige retning.

Derfor er produktionsskolernes arbejde vigtigt, mener næstformand i Produktionsskoleforeningen Gert Møller.

- Alle de her unge kan komme videre enten i job eller uddannelse. Men vi er nødt til at sætte dem i de rigtige omstændigheder, forklarer han.

Fokus på elever der ikke er videre i systemet

Kortlægningen af udslusningstallene skal skabe mere viden hos produktionsskolerne. Målet er, at skolerne skal kunne udveksle erfaringer og skabe endnu bedre resultater.

Næstformand i Produktionsskoleforeningen, Gert Møller, er ikke i tvivl om, at kravene til de unges kompetencer på arbejdsmarkedet, kun vil stige i fremtiden.

Det er derfor vigtigt at koncentrere sig om den del af de unge, der ikke har forladt produktionsskolerne med en positiv udmeldelsesgrund, mener Gert Møller.

- Det er vigtigt, at vi ikke bare sætter os passivt ned, men at vi fokuserer på de kompetencer, de unge rent faktisk har, og får dem taget i brug, siger han.